Wednesday, April 09, 2008

桃花源記「晉太原中,武陵人,捕魚為業,緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,漁人甚異之﹔復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山......」。(東晉 陶淵明)

照片攝於南沙桃花園。