Monday, January 23, 2012

享受年初一


當攝影唔係一份工作,攝影可以係一種享受。
過年如果唔使去拜年,年初一可以係好享受。
國內過年氣氛比較濃,行行企企都算係享受。
氣溫零下15度,更加好享受。

Nikon FM2
Nikkor 20mm f/2.8 AI
Kodak Etakchrome 100
Exp 1/30 F5.6

Photo by Denzel Leung