Thursday, November 26, 2009

荷棠秋色凡事一期一會之好壞順逆喜惡美醜只一時之事,毋須介懷;如荷花盛夏盛況之後,如水中倒影過眼雲煙。
明白活在當下已是完滿,是日路過廣州郊外大夫山森林公園時攝。