Friday, December 09, 2011

感情要維持架


好多人淨係拍拖先行公園,結左婚就好少去。咁唔得架,感情要培養更加要維持,聽日放工就約左老婆去行公園,唔知啲楓樹有紅葉未呢。